Správa o zrušení podujatia

Usporiadateľ s poľutovaním konštatuje, že pre nezáujem verejnosti sa plánovaný bežecký prekážkový pretek ZOMBIE RUN neuskutoční. Počet prihlásených a zaregistrovaných bežcov a ani počet prihlásených zaregistrovaných “zombie” bežcov nedosiahol také množstvo, ktoré by umožnilo pripraviť kvalitné podujatie.

Všetkým zaregistrovaným bežcom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za priazeň.

organizátor, ZR1 sro

pridaj sa k nám aj ty

Čo je to Zombie [sity] Run

Zombie [SiTy] Run je športová zábava, spájajúca v sebe viacero zdanlivo nesúrodých prvkov.

Prekážkový beh: Na 3 km dlhej trati prekonávajú bežci celkovo 16 fyzicky náročných prekážok. Tieto prekážky vyžadujú fyzickú zdatnosť a odvahu jednotlivca, alebo tímovú spoluprácu. Medzi prekážkami nechýbajú typické nástrahy podujatí série Obstacle Course Racing, ako: šplh na sieť, klietka, tmavá diera, pneumatiky, strecha, bahenné pole, rúčkovanie, či vodná šmýkačka

Teamová spolupráca: na tomto podujatí platia dve základné pravidlá: Prvé pravidlo: ZOMBIEs ? RUN ! Druhé pravidlo : STAY TOGETHER = STAY ALIVE. Obtiažna prekážková trať síce umožňuje fyzicky trénovaným jedincom náskok v jej zdolávaní, ale osamotený bežec si len veľmi ťažko môže sám pomôcť voči nástrahám v podobe dynamických prekážok (zombies). Prekonanie dynamických prekážok je možné len v skupine, keďže vtedy je menšia pravdepodobnosť, že “zombies” stihnú odňať všetky herné životy bežcov. (Skupiny sú tvorené náhodne z 20 až 30 pretekárov, pripravených na štarte, ktoré k sebe prideľuje štartér. Skupiny vybiehajú v ca 20 minútových intervaloch). Členovia skupiny sa v priebehu preteku naučia teamovej spolupráci a dopĺňajú sa navzájom svojimi schopnosťami.

Hra: aj na tak fyzicky náročnom podujatí, akým je prekážkový beh, môže ísť len o hru. Nemerajú sa žiadne dosiahnuté časy, dokonca nie je možnosť postupu do ďalšieho kola. Napriek všetkej tej námahe, potu, odreninám a únave, sa jedná len o hru. Je to “len” jedna z mnohých variácii hry na naháňačku.

Fantasy Pop Kultúra: neexistuje žiaden iný prekážkový beh, kde by sa mohli stretnúť fyzicky zdatní súťažiaci spolu s fanúšikmi comicsov, fantasy a cosplay. Neexistuje spoločné športové podujatie, kde by sa aktívne zúčastňovali tak odlišné skupiny ľudí. Toto podujatie ponúka rovnocennú možnosť realizovať a maximalizovať svoje zážitky priaznivcom komiksovej pop kultúry, ako aj nadšencom všetkých foriem outdoor fitness. Na žiadnom inom športovisku sa nestretnú tak protikladné kultúry

V Zombie [SiTy] Run rozlišujeme dve skupiny učastníkov: bežci a zombíci

BEŽCI: Bežci sa snažia zdolať čo najlepšie prekážkovú trať a dobehnúť do cieľa bez strát na “herných životoch”, čo predstavujú tri odnímateľné vlajky pripevnené na opaskoch pretekárov. Pretekár, čo dobehne do cieľa s aspoň jedným životom získa medailu “Survivor”, kým pretekár bez životov získava medailu “Infected”

ZOMBÍCI: Zombíci sa snažia v rámci svojich úloh a stanovísk odňať čo najviac “herných životov”. Existujú tri druhy Zombíkov, z ktorých má každý svoju úlohu. Niektorí sú statickí a čakajú na prebiehajúcich bežcov, iní sú dynamickí a môžu bežcov naháňať počas celej trate (s výnimkou občerstvovacích staníc) Zombíci sa maskujú buď sami DYI (cosplay), alebo za pomoci maskérov na mieste konania podujatia.

video galéria